• 724 rozgrywki
 • 52214 użytkowników
 • 5008 drużyn

O serwisie

Portal Naszeligi.pl służyć ma popularyzacji aktywności fizycznej całego społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży. Jego głównym celem jest tworzenie społeczności sportowych. Skierowany jest do szerokiej grupy uczestników (młodzież szkolna, studenci, dorośli, kobiety i mężczyźni ).

Projekt, który ma charakter nowoczesnej platformy internetowej daje możliwość zorganizowania i prezentowania własnych rozgrywek:

 • grupie przyjaciół,
 • szkołom,
 • uczelniom,
 • firmom
 • oraz organizacjom i samorządom.

Umożliwia i ułatwia poszukiwanie graczy przez drużyny, drużyn przez graczy, dobieranie się drużyn w zorganizowane rozgrywki. Mechanizmy internetowe pozwalają zarówno organizatorom rozgrywek, jak i ich uczestnikom na ciekawą prezentację i promocję swoich osiągnięć sportowych. Funkcje informacyjne i edukacyjne projektu służyć mają popularyzacji aktywności fizycznej i zachęceniu jak największej liczby osób do uprawiania sportu.

W swoich głównych założeniach portal postawił sobie na pierwszym miejscu realizację kilku głównych celów, takich jak:

 • zachęcanie i wspomaganie organizacji i prowadzenia własnych rozgrywek sportowych,
 • pobudzanie aktywności sportowej, połączonej z zabawą i współzawodnictwem, prowadzonym na dwóch platformach realnej - boisko oraz wirtualnej - portal www.naszeligi.pl.
 • kształtowanie postaw prospołecznych,
 • zachęcanie do nawiązywania kontaktów, wymiany pozytywnych reakcji, realizacji własnych marzeń, aktywizację swojego środowiska/społeczności, pobudzanie pozytywnej energii stanowiącej niezwykle ważny czynnik aktywizacji społecznej,
 • aktywizację pokoleń - angażowanie bezpośrednie i pośrednie wszystkich pokoleń: uczniowie, rodzice, studenci, nauczyciele WF, wychowawcy, osoby zarządzające obiektami sportowymi, pracownicy, w tworzenie i funkcjonowanie portalu.
 •  

Portal Naszeligi.pl należy go wydawnictw ciągłych ISSN 2084-3585

 

 

Partner strategiczny: Totalizator Sportowy